Select Page

Na podlagi Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) je podjetje IgiS, Igor Slatinek s.p., s sedežem Mala vas 27a Ljubljana, nosilec materialnih in avtorskih pravic nad vsebinami objavljenimi na spletnem mestu, zato je vsakršno kopiranje, razmnoževanje, prepisovanje, priredba in/ali razširjanje vsebine ali kateregakoli dela vsebine v komercialne namene brez pisnega dovoljenja podjetja IgiS, Igor Slatinek s.p izrecno prepovedano.

Varstvo osebnih podatkov

IgiS, Igor Slatinek s.p. zagotavlja, da podatke, ki jih uporabnik posreduje prostovoljno in so namenjeni izključno za rabo podjetja IgiS, Igor Slatinek s.p. varuje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004).

Odgovornost IgiS, Igor Slatinek s.p.

Podjetje IgiS, Igor Slatinek s.p. se obvezuje, da bo v dobri veri in v okviru svojih zmožnosti skrbelo za pravilnost in ažurnost objavljenih vsebin na spletnem mestu s čimer ne izključuje možnosti za pojav morebitnih napak in nepravilnosti med objavljenimi vsebinami. Avtorji vsebin na spletnih mestu ne prevzemajo odgovornosti za brezpogojno točnost navedenih informacij in s tem za morebitno škodo, izgubljeni dobiček in/ali nepremoženjsko škodo, ki bi jo uporabnik ali uporabnica utrpel/-a zaradi uporabe spletnega mesta ali nezmožnosti oz. motenega delovanja le-tega.

Neupoštevanje določb Pravnega obvestila

Podjetje IgiS, Igor Slatinek s.p. za vsebine, ki so objavljene na spletni strani od uporabnika pričakuje, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V primeru zlorabe vsebin spletnega mesta ali spletnega mesta samega oziroma v primeru kršenja veljavne zakonodaje bo storilce kazensko ovadil.